Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

1. Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дискусії є в літературі з цього приводу?
2. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в процесі обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін’єкцій? Чи збігаються обсяги цих двох груп потоків?
3. Які два потоки в грошовому обороті рівнозначні і повинні балансува-тись?
4. Назвіть вхідні і вихідні потоки у групи суб’єктів «сімейні господар- ства» і поясніть, як вони балансуються.
5. Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпорту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту — відпливу капіталу з країни?
6. На які три сектори можна розділити грошовий оборот за економічним змі-стом його потоків?
7. Який із названих запасів грошей найповніше характеризує обсяг маси грошей в обороті:
— готівка, що перебуває поза банками;
— уся готівка, емітована центральним банком;
— гроші, що перебувають на поточних рахунках у банках;
— гроші, що перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту?
8. Чому існують два підходи до виміру маси грошей — через грошову базу і через грошові агрегати?
9. Чому в різних країнах застосовується свій набір грошових агрегатів і різне наповнення кожного з них?
10. Чи можна вважати нормальними співвідношення грошових агрегатів М0 і М3 в Україні? Якщо ні, то чому і чим таке співвідношення спричинене?
11. Який з українських грошових агрегатів виражає:
— запас найліквідніших грошей;
— запас грошей з усім спектром ліквідності, що фактично склався;
— найвужчі гроші;
— найширші гроші.
12. Чи входить до агрегату М0 запас готівки в касах комерційних банків? Обґрунтуйте свою відповідь.
13. Чи входить до агрегату М3 запас грошей, який зберігають комерційні банки на своїх коррахунках у центральному банку? Обґрунтуйте свою відповідь.
14. Чи є зміна швидкості обігу грошей самостійним фактором впливу на ри-нкову кон’юнктуру чи це лише механічний наслідок зміни маси грошей, коли при збільшенні маси швидкість зменшується, а при зменшенні — збільшуєть-ся?
15. Коли можливо абстрагуватися від зміни швидкості обігу грошей при ви-значенні завдань грошово-кредитної політики, а коли не можливо?
16. Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позитивне явище, а коли — як негативне?
17. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошово-кредитна мультиплікація?
18. Визначте, на яку суму зростуть за тиждень пасиви комерційного банку А за таких умов:
— у понеділок торговельна організація внесла на свій рахунок 150,0 тис. грн.;
— за рахунок і в обсязі вільного резерву, що виник, банк у вівторок надав кредит приладобудівному заводу;
— у середу завод за рахунок одержаної позички розрахувався з металобазою, що також є клієнтом банку А;
— у п’ятницю банк за рахунок нового вільного резерву і в повній його сумі надав кредит автотранспортному підприємству і переказав на його поточний рахунок. До кінця робочого дня це підприємство не використало наданої по-зички;
— норма обов’язкового резервування на цьому тижні становила 20%.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com