Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують у трак-туванні поняття інфляції?
2. Чи є відмінності в трактуванні суті інфляції кейнсіанцями і монетариста-ми?
3. Що таке критична точка розвитку інфляційного процесу?
4. У чому полягають причини інфляції. Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?
5. Чи будь-яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?
6. Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?
7. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?
8. Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції?
9. Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки?
10. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?
11. Дайте визначення поняття грошової реформи?
12. Які види грошових реформ Ви знаєте?
13. Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com