Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

. Як пов'язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей? 2. Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та норми процента? 3. У чому полягає сутність пропозиції грошей?

4. Що таке рівновага на грошовому ринку?

5. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній політиці держави? Як вона пов'язана з грошовою системою?

6. Які особливості взаємодії структурних елементів грошових систем в сучасних умовах?

7. Які існують методи регулювання грошово-кредитноїполітики держави?

8. Визначте місце фіскально-бюджетної політики в системі державного регулювання.

9. У чому полягає зміст проблеми монетизації бюджетного дефіциту?

10. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику України на сучасному етапі.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com