Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

На які періоди умовно можна поділити грошовий обіг?

2. Які гроші можна вважати найпершими в історії України?

3. Зчим асоціюється у вас назва «Іванові голівки»?

4. Коли і ким проведена перша спроба виготовлення власної валюти в Україні?

5. Коли виникла кунна система грошей?

6. Від чого походить слово «гривна»?

7. Охарактеризуйте розвиток товарно-грошових відносин в період козацької республіки.

8. У чому полягає роль держави в еволюції форм грошей7

9. Визначте вплив грошового середовища на виробничу активність суб’єктів господарювання.

10. Яке значення сфера грошового обігу набуває у сучасних умовах організації державного регулювання економіки.

11. Назвіть основні напрями успішного використання грошей у трансформаційній економіці нашої країни.

12. Які наслідки має інтеграція України у світовий економічний простір з боку грошово-кредитного регулювання?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com