Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

. Які існували різновиди абстрактної теорії грошей?

2. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?

3. У чому полягає зміст трудової теорії вартості? 4. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією?

5. Хто такі меркантилісти? Які їх основні постулати? 6. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей? 7. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей? 8. Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки?

9. Дайте оцінку економічного змісту рівняння обміну. Що таке «нейтральність» грошей?

10. У чому різниця між трансакційним та кембріджським варіантами кількісної теорії грошей? 11. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?

12. В чому суть головного джерела нестабільності економіки і грошового обігу на думку монетаристів?.

13. Розкрийте основні положення кейнсіанського та монетаристського трактування інфляції.

14. Які наслідки практичного використання кейнсіансько-неокласичного синтезу?.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com