Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Підберіть кожному терміну визначення.

Терміни: 1.Бартер; 2.Гроші; 3.Ліквідність; 4.Масштаб цін; 5.Золото; 6.Вартість грошей; 7.Банкнота; 8.Вартість; 9. Білонна монета; 10. Чек;

11. Кредитні гроші; 12. Міра вартості; 13. Тезаврація; 14. Ціна товару.

Визначення:

а) Валютний метал.

б) Грошова одиниця, яка використовується для виміру і порівняння вартості (товарів, послуг).

в) Матеріалізована в товарі праця.

г) Купівельна спроможність грошей.

д) Білет Центрального банку.

е) Прямий товарообмін.

ж) Всезагальний товар-еквівалент.

з) Спроможність грошей брати участь в негайному придбанні товарів (робіт, послуг).

и) Розмінна монета, яка задовольняє потреби роздрібної торгівлі за товари дрібної вартості і карбується з металу, що коштує дешевше номінального виразу монети.

к) Встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку (чекодавця) у кредитному закладі про виплату тримачеві чека вказаної суми.

л) Неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних стосунків.

м) Утворення скарбів.

н) Спосіб відображення в грошах вартості товару.

о) Функція грошей

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com