Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання для перевірки знань

Надайте кожному терміну визначення:

Терміни:

1) Грошовий ринок; 2) Ринок грошей; 3) Ринок капіталів; 5) Акція;

6) Облігація; 7) Попит на гроші; 8) Сукупний попит на гроші;

9) Трансакційний попитВизначення:

а) частина фінансового ринку, де здійснюються короткострокові кредитні операції.

б) частина фінансового ринку, де здійснюються середньо- і довгострокові кредитні операції.

в) цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.

особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля і продаж грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар.

г) виступає як запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні суб?єкти на певний момент.

д) трансакційний попит та попит на гроші як на активи.

е) обсяг як особистого, так і виробничого споживання.

ж) цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розділі майна при ліквідації акціонерного товариства.Завдання 2

Характеристика ситуації: Банк «Атлант» уклав угоду на інкасацію векселів із векселедержателем фірмою «Мрія» . В угоді передбачено прийняти на інкасо лише доміцильованих векселів зі строком погашення не менше як 10 днів від дня прийняття їх на інкасо. Банк зобов’язується пред’явити до платежу векселі, згідно з умовами векселя, а також зарахувати суми отриманих коштів за векселями на поточний рахунок фірми «Мрія».

Фірма «Мрія» зобов’язується в день здійснення платежу за векселем сплатити банку комісійну винагороду за інкасування векселів у розмірі 2 %. При несплаті комісійної винагороди векселедержатель сплачує пеню в розмірі 0,01% за кожен день прострочення платежу від несплаченої суми. Так само банк несе відповідальність і за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок векселедержателя. 10 березня до банку надійшли на інкасо такі векселі (табл..). Усі векселі були прийняті банком на інкасо, були оплачені платником своєчасно.

Постановка завдання: На основі наведених даних вказати суть і мету інкасування векселів. Накреслити схему здійснення розрахунків за інкасо і пояснити її.Завдання 3

Розрахуйте результати опціону із золотом при базовій ціні 500$ за унцію і премії 20$ за унцію, якщо під час закінчення строку дії опціону ціна унції золота буде дорівнювати: 420$, 440$, 460$, 480$, 500$, 520$, 540$, 560$, 580$

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com