Перечень учебников

Учебники онлайн

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Після вивчення цього розділу Ви зможете:
• зрозуміти сутність та призначення фінансових по-середників;
• визначити основні видові риси банку і відрізнити банк від інших фінансових посередників; зрозуміти зміст дискусії, яка тривалий час ведеться навколо питання «що таке банк»;
• пояснити, чому в банківському секторі таким важ-ливим є об’єднання банків у систему, і сформулювати основні принципи побудови банківських систем;
• назвати економічні функції банківської системи;
• дати характеристику основних видів небанківських фінансових посередників

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com