Перечень учебников

Учебники онлайн

ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• зрозуміти сутність, форми прояву та способи ви-міру інфляції;
• ознайомитися з науковими дискусіями щодо причин інфляції;
• пізнати механізм впливу інфляції на реальну еко-номіку, її економічні та соціальні наслідки;
• засвоїти завдання та механізм державного регу-лювання інфляції;
• ознайомитися з основними особливостями ін-фляційного процесу в Україні в перехідний період;
• зрозуміти сутність, завдання та види грошових реформ;
• визначити особливості проведення грошової ре-форми в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com