Перечень учебников

Учебники онлайн

План семінарських занять

Множинність категорії «гроші».

2. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

3. Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарно-грошових відносин.

4. Портфельний підхід до визначення сутності грошей.

5. Еволюція форм грошей (повноцінних та неповноцінних).

6. Характеристика причин, що зумовили демонетизацію золота.

7. Гроші як гроші і гроші як капітал.

8. Функції грошей та їх взаємозв’язок.Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання1. Охарактеризувати появу грошей та їх еволюцію в процесі розвитку товарно-грошових відносин.

2. Охарактеризувати еволюцію неповноцінних грошей.

3. Охарактеризувати еволюцію повноцінних грошей.

4. Надати порівняльну характеристику паперових, електронних та депозитних грошей.

5. Охарактеризувати пластикові картки як сучасний платіжний інструмент та провести їх порівняльний аналіз

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com