Перечень учебников

Учебники онлайн

План семінарських занять

Поява інфляції та її сутність. Визначення розбіжностей у трактуванні поняття “інфляція”.

2. Види інфляції в залежності від причин , що її виклиткають.

3. Характерні риси видів інфляції в залежності від ступеня тяжкості.

4. Інфляція попиту та інфляція пропозиції.

5. Обґрунтування причин виникнення інфляції.

6. Соціально-економічні наслідки інфляції.

7. Методи виміру інфляції.

8. Особливості інфляції в України у 90-ті роки.

9. Антиінфляційна політика та ідея регульованої інфляції.

10. Сутність та види грошових реформ.

11. Основні особливості грошової реформи в Україні.

12. Існуючі захисні елементи грошової одиниці України

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com