Перечень учебников

Учебники онлайн

План семінарських занять

Призначення фінансового посередництва.

2. Причини появи небанківських фінансово-кредитних установ.

3. Порівняльна характеристика діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ.

4. Етапи створення банківської системи України.

5. Структурно-логічна схема банківської системи.

6. Функції банківської системи.

7. Розвиток банківської системи України в умовах трансформаційної економіки.

8. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ у ринковій економіці.

9. Розвиток страхового ринку в Україні.

10. Пенсійні фонди та їх види.

11. Факторингові компанії, інвестиційні компанії та інвестиційні фонди.

12. Лізингові та фінансові компанії на ринку України.

13. Кредитні товариства, кредитні спілки, довірчі товариства.

14. Інтегровані структури бізнесу.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com