Перечень учебников

Учебники онлайн

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Після вивчення цього розділу Ви змо-жете:
• засвоїти механізм походження грошей, упевнитися в неминучості появи грошей у процесі розвитку суспі-льного виробництва та обміну;
• зрозуміти логіку еволюції форм грошей, об’єктивну зумовленість переходу від повноцінних грошей до не-повноцінних, причини та значення демонетизації зо-лота;
• розібратися в багатогранній сутності грошей та в їхніх функціях;
• засвоїти основні властивості грошей, які консти-туюють їх як самостійну економічну категорію;
визначити основні прояви ролі грошей у розвитку ринкової економіки.
Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com