Перечень учебников

Учебники онлайн

Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання

Розкрити еволюції абстрактної теорії грошей.

2. Охарактеризувати внесок Н. Туган-Барановського і Дж. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

3. Охарактеризувати внесок М. Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм, його провідні напрями і тенденції розвитку.

5. Проаналізувати сучасну монетарну політику в Україні.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com