Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Яка форма безготікових розрахунків частіше використовується в Україні:

А) платіжне доручення; В) чеки;

Б) вексель; Г) акредитив.2. Акредитив – це :

А) розрахунковий документ, який містить вимогу одержувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей і доручення платника банку, який його обслуговує, здійснити переведення встановленої платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача;

Б) грошовий документ, за яким одна кредитна установа згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові акредитиву певну суму грошей;

В) боргове зобов’язання встановленого зразку, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який указано у векселі;

Г) розрахунковий документ, який містить доручення платника банку або іншій установі – члену платіжної системи здійснити переведення зазначеної в ньому суми грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача.3. Безготівковий обіг - це :

А) сума платежів, які здійснюються без використання готівки шляхом переведення готівкових коштів на рахунках клієнтів;

Б) частина грошового обігу, що здійснюється як у готівковій формі так і без використання готівки;

В) частина грошового обігу, що дорівнює сумі всіх платежів, здійснених у готівковій формі за певний період часу.4. Співвідношення між грошовою масою та грошовою базою називається:

А) нормою обовязкового резервування;

Б) додатковим резервом;

В) грошово-кредитним мультиплікатором;

Г) прирістом грошової маси.5. Безготівковий розрахунок виконується шляхом виписування таких документів:

А) боргове зобов’язання;

Б) акредитив;

В) вексель6. До квазигрошей відносять:

А) банкноти;

Б) електронні депозити;

В) казначейські білети;

Г) чеки;7. Бенефіціар – це:

А) юридична особа, на користь якої відкрито акредитив

Б) фізична особа, на користь якої відкрито акредитив

В) фізична особа, яка відкрила акредитив

Г) юридична особа, яка відкрила акредитив8. Безакцептне списання коштів - це:

А) списання коштів з рахунка платника без його згоди на підставі документів, поданих банкові одержувачем коштів;

Б) списання коштів з рахунка платника з його згоди на підставі документів, поданих банкові одержувачем коштів;9. Рівняння обміну Фішера M- це:

А) середній рівень цін;

Б) об’єм товарів та послуг;

В) середня маса грошей;10. Грошовий агрегат М0 – це:

А) кошти поточних рахунків в банках;

Б) грошова готівка в обігу;

В) довгострокові депозити та ощадні сертифікати;

11. Грошовий агрегат М2 – це:

А) грошова готівка в обігу;

Б) кошти на поточних рахунках в банках;

В) строкові і ощадні депозити в комерційних банках;12. Якщо величина готівки складає 210 млн.грн, поточних вкладів 400 млн.грн, ощадних вкладів – 290 млн.грн, строкових вкладів – 350 млн.грн, то грошовий агрегат М2 дорівнює:

А) 610 млн. грн.;

Б) 900 млн. грн.;

В) 1250 млн. грн.;

Г) 400 млн. грн..

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com