Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Яких з перечислених елементів не має грошова система?

А) Грошова одиниця;

Б) грошова маса;

В) масштаб цін;

Г) валютний курс;

Д) порядок готівкового обігу;

Е) національний банк та його діяльність;

Ж) грошовий агрегат2. У біметалізмі за скількома металами закріплюється роль еквіваленту?

А) 1;

Б) 3;

В) 2;

Г) 4;3. Який був перший різновид біметалізму?

А) система “подвійної валюти”;

Б) система “паралельної валюти”;

В) система “кульгаючої валюти” ;

Г) система “валютного контролю”;4. Різновидами монометалізму є:

А) система паралельного обертання валюти, золотомонетний та золотоде- візний стандарти;

Б) золотомонетний, золотодевізний стандарти та система подвійної валюти;

В) золото зливковий, золотомонетний стандарти та система кульгаючої валюти;

Г) золотомонетний, золотодевізний та золото зливковий стандарти.5. Яка з перечислених рис золотого стандарту не є вірною?

А) золото виконує усі п`ять функцій;

Б) дозволяється вільне карбування золотих монет для приватних осіб;

В) не дозволяється ввіз іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу;

Г) допускається вивіз іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу;6. Чи зберіг долар США важливе місце у системі міжнародних розрахунків у валютних резервах інших країн у Ямайській валютній системі?

А) так;

Б) ні;7. У якій країні був заснований золотозливковий стандарт?

А) Англія;

Б) Франція;

В) Бельгія;

Г) Нідерланди;8. Що являють собою системи паперово-кредитного обігу?

А) грошові системи за якими обіг не обслуговується грошовими знаками;

Б) грошові системи за якими обіг обслуговують грошові знаки що мають внутрішню вартість;

В) грошові системи за якими обіг обслуговують грошові знаки що не мають внутрішню вартість;

Г) модернізовану грошову масу;9. Які існують типи грошових систем з позиції господарського механізму?

А) ринкового зразка;

Б) регульовані;

В) неринкового зразка;

Г) саморегульовані;10. Саморегульовані грошові системи – це:

А) Системи, які базуються наобслуговуванні грошового обігу повноцінними монетами і розмінними банкнотами;

Б) системи, які базуються на обігових паперових і металевих грошових знаках11. Відповідно до форм грошового обертання грошова системи буває:

А) відкрита та закрита;

Б) ринкова та неринкова;

В) саморегульована та регульована;

Г) монометалевого, біметалевого та кредитно-паперого обертання.12. Які з приведених відповідей є елементами грошової системи України?

А) види грошових знаків, що мають законну платіжну силу;

Б) офіційний валютний курс гривні;

В) орган грошово-кредитного і валютного регулювання;

Г) усі відповіді вірні;

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com