Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

Неокласичний варіант теорії грошей включає 2 теорії розвитку:

А) номіналістичний і трансакційний варіанти

Б) трансакційний і кембриджський варіанти

В) трансакційний і кембриджський варіанти

Г) кількісний і номінальний варіанти2. В основі номіналістичної теорії грошей лежать наступні положення:

А) грошова маса враховується лише у вигляді паперових грошей і розмінних монет, кредитні гроші – виключаються

Б) дорогоцінні метали – багатство нації, обмін паперових грошей на дорогоцінні метали – обов’язковий

В) вартість грошей визначається затратами на їх виготовлення

Г) гроші створюються державою, вартість грошей визначається їх номіналом3. Положення щодо зв’язку рівня товарних цін і вартості грошей із кількістю платіжних засобів в обігу, було визначено:

А) неокласичною теорією

Б) меркантилістами

В) номіналістичною теорією

Г) класичною кількісною теорією4. Представником трансакційного варіанту теорії грошей, який першим намагався виявити природу інфляції, у вигляді рівняння обміну, був:

А) Дж. М. Кейнс

Б) М. Фрідмен

В) І. Фішер

Г) Д. Рікардо5. За визначенням Дж. М. Кейнса, всі витрати підрозділяються на 2 види:

А) прямі та посередні витрати

Б) витрати на споживання та на виробництво

В) витрати на споживання та на накопичення

Г) поточні витрати та витрати на виробництво6. Теорію грошей умовно можна розділити на 2 основних напрямки:

А) абстрактна та класична теорії грошей

Б) класична та неокласична теорії грошей

В) кейнсіанська та неокейнсіанська теорії грошей

Г) абстрактна та прикладна теорії грошей7. Прихильники теорії, відповідно до якої кількість грошей в обігу визначає рівень цін і економічну активність у короткостроковому проміжку економічного розвитку – це:

А) монетаристи

Б) меркантилісти

В) неокласики

Г) номіналісти8. Створення і розвиток незалежної банківської системи, забезпечення вільної конкуренції та ціноутворення, зменшення податкового тиску на економіку, стримування інфляції передбачено:

А) марксистською теорією грошей

Б) монетарною політикою

В) кейнсіансько-неокласичним синтезом

Г) концепцією М. Фрідмена та А. Шварца9. Теорія макроекономічного аналізу, у якому основними концепціями і категоріями виступали місткість ринку, принципи ефективного попиту, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу та норми відсотку, була сформована:

А) М. Фрідменом

Б) Дж. М. Кейнсом

В) І. Фішером

К. Марксом

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com