Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

Існує дві теорії кредиту:

А) натуралістична та капіталотворча;

Б) проста та повна;

В) повноцінна та неповноцінна;

Г) раціоналістична та еволюційна.2. Кредит виник, коли:

А) товар-грошові відносини почали ставати регулярними;

Б) товарно-грошових відносин не існувало;

В) товарно-грошові відносини були слабкими;

Г) товарно-грошові відносини були не регулярними.3. Кредит виконує три функції, а саме:

А) емісійну, контрольну та виступає, як засіб накопичення;

Б) контрольну, перерозподільчу та виступає, як засіб платежу;

В) перерозподільчу, зберегаючу та контрольну;

Г) перерозподільчу, емісійну та контрольну.4. Кредит виник і розвивався на основі функції грошей, як:

А) засіб платежу;

Б) засіб обігу;

В) засіб накопичення;

Г) міра вартості.5. Зміст емісійної функції кредиту полягає у тому, що:

А) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами народного господарства на засадах повернення та платності;

Б) в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб`єктів кредитної угоди;

В) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;

Г) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб.

6. Зміст контрольної функції кредиту полягає у тому, що:

А) в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб`єктів кредитної угоди;

Б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

В) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;

Г) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами народного господарства на засадах повернення та платності.7. Кредитні відносини є:

А) добровільними та нерівноправними;

Б) недобровільними та нерівноправними;

В) недобровільними та рівноправними;

Г) добровільними та рівноправними.8. Скільки етапів нараховує відтворювальний рух кредиту:

А) два;

Б) чотири

В) три;

Г) п’ять.9. База, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві, сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику називається:

А) банківська система;

Б) пара банківська система;

В) інфраструктура кредитної системи;

Г) кредитна система.10. Форма кредиту, яка надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу, при оренді майна, наданні речей чи приладів у прокат, погашенні міждержавних боргів поставками товарів:

А)товарна;

Б)грошова

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com