Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Банки як установи з відповідною назвою вперше з’явилися у 12 ст. у:

А) Україні;

Б) США;

В) Венеції;

Г) Франції.2. Банківська система – це:

А) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики

Б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу

В) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові

Г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні та фінансові операції і функціонально пов’язані в самостійну економічну структуру3. Основні функції Центрального банку - це:

А) міра вартості, засіб обігу, емісійний центр та світові гроші

Б) емісійний центр, банк банків, грошове-кредитне регулювання та банкір уряду;

В) засіб накопичення, засіб платежу та банк банків;

Г) міра вартості та засіб платежу та грошове-кредитне регулювання.4. Карбування монети на замовлення Центрального банку здійснює:

А) Верховна Рада;

Б) Президент;

В) Міністерство фінансів;

Г) Кабінет міністрів.5. Центральний банк, як банк банків забезпечує:

А) організацію касового виконання державного бюджету;

Б) професійний нагляд над усією кредитною системою;

В) використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів;

Г) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків.6. Закон «Про Національний банк України» передбачає дворівневу систему управління центральним банком:

А) Комітет НБУ та Правління НБУ;

Б) Рада НБУ та Фінанси НБУ;

В) Президент НБУ та Правління НБУ;

Г) Рада НБУ та Правління НБУ.7. Формування національної скарбниці країни здійснюється:

А) комерційним банком;

Б) Міністерством фінансів;

В) Кабінетом міністрів.

Г) Національним банком;8. За джерелами даних контроль поділяється на:

А) зовнішній та внутрішній;

Б) документальний та фактичний;

В) попередній та поточний;

Г) адміністративний та фінансовий.9. Аналіз, як метод здійснення контролю - це:

А) збір інформації про окремі види банківської діяльності та операції;

Б) нагляд за окремими видами банківської діяльності, операціями та їх оцінка;

В) дослідження, оцінка складових предмету з метою підвищення ефективності управлінських рішень;

Г) обстеження та вивчення окремих ланок діяльності структурних підрозділів банку.10. Наглядові операції НБУ мають три рівня:

А) загальний, оперативний та нагляд високого ступеня;

Б) інтенсивний, оперативний та загальний;

В) оперативний, інтенсивний та нагляд високого ступеня;

Г) загальний, інтенсивний та нагляд високого ступеня.11. Інструментами НБУ виступають:

А) облікова ставка процента та кредитна ставка;

Б) облікова ставка процента та норма обов’язкового резервування коштів;

В) норма обов’язкового резервування коштів та кредитна ставка;

Г) облікова ставка процента, норма обов’язкового резервування коштів та кредитна ставка

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com