Перечень учебников

Учебники онлайн

Тести для перевірки знань

1. Світовий банк - це:

а) міжнародна фінансово-кредитна установа, яка надає довгострокові кредити під державні програми тільки урядам та центральним банкам країн-членів;

б) організація до якої входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів;

в) здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів;

г) призначений для сприяння зростанню потоків міжнародних інвестицій через надання послуг з арбітражного розгляду і врегулюванню суперечок між урядами та іноземними інвесторами, надання консультативних послуг, проведення наукових досліджень.2. Головною метою Міжнародної асоціації розвитку є:

а) сприяння експорту товарів, виготовлених у розвинених країнах

б) сприяння міжнародним інвестиціям

в) підтримка підприємницької діяльності.3. Метою якої організації є заохочення розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються:

а) Міжнародна асоціація розвитку

б) Міжнародна фінансова корпорація

в) Світовий банк.4. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає кредити:

а) фізичним особам

б) юридичним особам

в) державі.5. Метою МВФ є:

а) регулювання валютних відносин між країнами-членами ООН

б) сприяння розвитку зовнішньої торгівлі

в) підтримання рівноваги платіжних балансів

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com