Перечень учебников

Учебники онлайн

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• зрозуміти, за якими критеріями визначаються форми та види кредиту, чим відрізняється форма кредиту від виду, зміст дискусій, які ведуться з цих питань у літературі;
• усвідомити сутність функцій кредиту, зміст дис-кусій щодо функцій кредиту;
• дати загальну характеристику основних видів кредиту — банківського, комерційного, державного, міжнародного, споживчого;
• зрозуміти, у чому полягає сутність економічних меж кредиту, які види меж кредиту бувають;
• визначити сутність та механізм формування по-зичкового процента;
• визначити основні напрями ролі кредиту і дати характеристику кожного з них

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com