Перечень учебников

Учебники онлайн

111. ОПЕРАТОР МЕХАНІЗОВАНИХ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СКЛАДІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження, транспортування і внутрішньоскладське перероблення: сортування, перенесення, переміщення, розрівнювання різних вантажів із застосуванням конвеєрів, лебідок, електроталей, електро-, автовізків, підйомних блоків та інших аналогічних підйомно-транспортних механізмів і пристроїв на складах, базах, у коморах, вагонах, суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, у холодильних камерах, на дільницях комплектування та пакування. Виконує вантаження, вивантаження, переміщення та укладання в штабель різних вантажів навантажувачами, розвантажувачами, вантажозахоплювальними механізмами та пристроями під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Стропує, ув'язує та виконує такелажні роботи щодо переміщення, укладання, кріплення і установлення на візки або платформи різних вантажів масою до 5 т. Маркує різні вантажі, вироби, деталі, напівфабрикати, готову продукцію, пакувальну тару шляхом клеймування, штемпелювання, наклеювання етикеток із застосуванням різних маркувальних пристроїв і устаткування. Приймає, зливає в ємності та розливає в розливну тару кислоти, луги, розчинники і водні розчини. Фасує напівфабрикати й готову продукцію в тару за допомогою механізмів. Укладає із застосуванням підйомних механізмів, пакує укладені вироби, деталі та продукцію пакувальними машинами в різну тару згідно з технічними умовами.

Повинен знати: правила вантаження, вивантаження, транспортування і технологічний процес внутрішньоскладського перероблення вантажів із застосуванням підйомно-транспортних механізмів, пристроїв, ваг та їх будову; допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий рухомий склад, судна й в холодильні камери; розташування складських приміщень та місць вантаження і вивантаження вантажів; правила стропування і користування такелажними засобами під час переміщення вантажів; номенклатуру, асортимент і сортамент зважуваних вантажів; правила зберігання і способи пакування, укладання та штабелювання вантажів; способи, правила, шифри й умовні позначення маркування вантажів; правила фасування, дозування напівфабрикатів та готової продукції; правила приймання, зливання рідких продуктів і норми розливання їх у тару.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження, транспортування і внутрішньоскладське перероблення різних вантажів із застосуванням мостових кранів вантажопідйомністю до 15 т, козлових кранів вантажопідйомністю до 5 т, переносних кранів, кран-балок, акумуляторних навантажувачів, оснащених різними вантажозахоплювальними пристроями, механічних лопат, однотипних автомобілерозвантажувачів на складах, базах, у коморах, вагонах, на суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, дільницях комплектування та пакування. Стропує, ув'язує і виконує такелажні роботи з переміщення, укладання, кріплення та установлення на візки або платформи різних вантажів масою понад 5 до 25 т. Підкочує і відкочує вагони з відкриванням і закриванням люків, бортів та дверей рухомого складу в процесі роботи. Приймає, зливає в ємності і розливає в розливну тару нафто- та хімічні продукти. Укладає і знімає зі стелажів, доставляє на вантажний майданчик та укладає в контейнери, пакети та на піддони різні вантажі стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т. Організовує зберігання вантажів з метою запобігання їх псуванню та втрат. Складає дефектні відомості на несправне устаткування, інструменти та прилади.

Повинен знати: будову та правила експлуатації підйомних кранів і їх механізмів; правила вантаження, вивантаження, транспортування і технологічний процес внутрішньоскладського перероблення вантажів із застосуванням мостових, козлових та переносних кранів, кран-балок, акумуляторних навантажувачів, механічних лопат, однотипних автомобілерозвантажувачів і вантажозахоплювальних пристроїв; візуальне визначення маси і центра ваги вантажів, що переміщуються; правила користування такелажними засобами для переміщення та установлення вантажів; основні фізико-хімічні властивості продуктів, які зливаються і наливаються; порядок завантаження стелажів продукцією згідно з установленою номенклатурою та специфікацією.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора механізованих та автоматизованих складів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження, транспортування та внутрішньоскладське перероблення різних вантажів із застосуванням мостових кранів вантажопідйомністю понад 15 т, козлових кранів вантажопідйомністю понад 5 до 25 т, гусеничних, пневмоколісних кранів, тракторних, автомобільних і вагонних навантажувачів, автомобільних і вагонних розвантажувачів, машин внутрішньопортового транспорту, що оснащені різними вантажозахоплювальними пристроями на складах, базах, у коморах, вагонах, холодильних камерах, на суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, дільницях комплектування та пакування. Керує роботою комплексу машин і установок для механізованого вивантаження сипких та навальних вантажів із вагонів. Керує різними механізмами розвантаження автомобільних, залізничних, річкових та морських цементовозів. Веде процес приймання, зважування і вантаження сипких та навальних вантажів у вагони та автомобілі на складах, базах і станціях відвантаження з пульта керування в ручному режимі. Виконує стропування, ув'язування і такелажні роботи з переміщення, укладання, кріплення та установки на візки або платформи вантажів масою понад 25 т. Керує складським конвеєром під час утворення штабелів матеріалів. Приймає, зливає в ємності та розливає в розливну тару жовтий, червоний фосфор, зріджений вуглеводень і токсичні речовини. Укладає і знімає зі стелажів, навантажувачів та інших транспортних засобів і доставляє вантажі зі стелажів до виробничих дільниць, керує стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т і мостовими кранами-штабелерами.

Повинен знати: правила вантаження, вивантаження, транспортування і технологічний процес внутрішньоскладського перероблення вантажів із застосуванням мостових, козлових, гусеничних та пневмоколісних кранів, тракторних, автомобільних і вагонних навантажувачів, автомобільних і вагонних розвантажувачів та їх будову, будову і порядок експлуатації систем автоматики та пульта керування, способи стропування важких вантажів і правила користування такелажними засобами; правила поводження із фосфором, що зливається, зрідженим вуглеводнем і токсичними речовинами; способи визначення маси за зовнішнім виглядом; технічні умови й вимоги до завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, які обслуговуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора механізованих та автоматизованих складів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження, транспортування і внутрішньоскладське перероблення різних вантажів із застосуванням козлових кранів вантажопідйомністю понад 25 т, оснащених різними вантажозахоплювальними пристроями на складах, базах, у коморах, вагонах, автомобілях, на суднах, контейнерних майданчиках, дільницях комплектування та пакування. Веде процес приймання, зважування та вантаження сипких і навальних вантажів у вагони та автомобілі з пульта керування в автоматичному режимі. Стежить, контролює і регулює за допомогою автоматики та контрольно-вимірювальних приладів за надходженням різних вантажів на склад і рівномірним її розташуванням на всій площі складу, подаванням вантажів у приймальні бункери та їх наповненням, за подаванням і встановленням під вантаження та зважування порожніх і навантажених вагонів та автомобілів, за ходом наповнення вагонів і автомобілів вантажем. Контролює відповідність вантажів до вимог державного стандарту. Веде облік відвантаженої продукції. Керує робітниками складу, які ведуть процес приймання, транспортування та відвантажування вантажів у вагони та автомобілі. Підналагоджує системи автоматики, що застосовуються.

Повинен знати: будову і схему вантажно-розвантажувального устаткування, розташованого на складі зберігання вантажів; будову систем автоматики, контрольно-вимірювальних приладів; призначення та властивості вантажів; правила і способи відвантаження, зважування, обліку та транспортування вантажів; вимоги державних стандартів до готового продукту; правила і способи підналагодження систем автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора механізованих та автоматизованих складів 4 розряду - не менше 1 року.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com