Перечень учебников

Учебники онлайн

51. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ЛЮМІНОФОРІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналізи люмінофорів для кольорового телебачення за встановленими методиками. Визначає густину порошкової проби пікнометричним методом. Проводить розрахунок часу осаджування різних фракцій. Знімає криву осадження порошкової проби в рідині. Обробляє криву осадження та обчислює гранулометричний склад люмінофора. Визначає яскравість люмінофорів на розбірній електронно-променевій трубці або на розбірній електронній гарматі. Здійснює спектральні характеристик люмінофорів, вимірює і розраховує його колірні координати. Обслуговує устаткування з високим вакуумом.

Повинен знати: основи оптики, електрики, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; схеми джерел збудження; будову і порядок користування застосовуваними приладами і апаратами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у виробництві та обслуговуванні установок та апаратури для радіо, телебачення і зв'язку за професією 3 розряду - не менше 1 року.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com