Перечень учебников

Учебники онлайн

Зростання ролі громадських об’єднань

Основні заходи:

внесення в законодавство України змін, які приведуть його у відповідність з позитивною міжнародною практикою стосовно регламентації діяльності об’єднань громадян;

підготовка кадрів для роботи в громадських організаціях;

проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю, удосконалення механізму проведення таких консультацій на усіх етапах розробки проектів державних рішень;

впровадження рівноправного діалогу громадських організацій, бізнесу і держави за ключовими питаннями суспільного розвитку;

розширення участі громадських об’єднань у підготовці рішень органів державної влади, пов’язаних з визначенням пріоритетів розвитку та регулюванням економіки.

сприяння поширенню інформації про позитивну діяльність об’єднань громадян, їх досвід співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

підвищення рівня інформативності реєстрів об’єднань громадян

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com