Перечень учебников

Учебники онлайн

Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів

Основні заходи:

розробка стратегії та технологій безперервної освіти, заснованих на спадковості змісту навчання на різних рівнях, коли нижчі функціонують як продовження попередніх, та підготовка до можливого переходу на наступні; гарантування якісного навчання впродовж життя відповідно до показників у Декларації тисячоліття ООН, які мають бути досягнуті Україною до 2015 року;

розвиток і удосконалення системи післядипломної освіти, запровадження дистанційної форми навчання;

створення системи зовнішньої незалежної сертифікації працівників для визначення відповідності їх професійних знань, умінь і навичок встановленим законодавством вимогам;

сприяння підприємствам, установам та організаціям у здійсненні професійного розвитку працівників;

створення системи підтримки організацій, що надають якісні послуги у напрямі безперервної професійної освіти;

підвищення доступності джерел інформації для самоосвіти;

створення програм розвитку персоналу, що включають фінансування програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників підприємств і організацій

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com