Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Резиденти — агенти міжнародної економічної діяльності, які умовно складаються з таких груп:

• фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

• юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність відповідно до законів України);

• дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезиденти — агенти міжнародної економічної діяльності, які умовно складаються з таких груп:

• фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

• юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;

• розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їхні філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

Іноземні суб’єкти господарської діяльності (згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність») — суб’єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України;

Постійне місцезнаходження (згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність») — місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб’єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності;

Постійне місце проживання (згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність») — місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не пов’язуючи таке проживання з певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом);

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності (згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність») — установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належно оформлені відповідні повноваження

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com