Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Торгівля міжнародна — торгівля між країнами або різнонаціональними контрагентами, яка складається з експорту й імпорту товарів і послуг. Переважною формою Т.м. є комерційно зумовлені дії відповідно до міжнародних контрактів. Разом з тим міждержавні торговельні акції, які реалізуються переважно відповідно до міжнародних угод, регулюються державою в особі її компетентних органів.

Контроль експортний — комплекс адміністративних, організаційних, юридичних та економічних заходів з метою заборони, обмеження та контролю вивезення з території певної країни (групи країн) окремих товарів і послуг. Такі заходи застосовуються передусім до товарів і послуг стратегічного характеру. У тих випадках, коли є намір протидіяти іншій країні (іншим країнам) в озброєнні або при проведенні військово-політичних заходів у небезпечному для країни-експортера (країн-експортерів) напрямі, обмеженням можуть підлягати і товари подвійного (цивільно-військового) призначення та високотехнологічні товари й послуги. К.е. — це передусім дозвільний режим реалізації експорту, його ліцензування, установлення переліків та списків предметів вивезення. У міжнародно конфліктних випадках К.е. — це засіб економічного тиску, безпосереднє та довгострокове обмеження можливостей технологічного розвитку країни (країн), проти якої (яких) здійснюються відповідні акції.

Відносна надлишковість фактора — висока забезпеченість національної економіки певним фактором виробництва порівняно з іншими факторами (у таких випадках кажуть про порівняльну насиченість) з урахуванням відповідних пропорцій в інших країнах (наприклад, країна вважається такою, що має надлишок робочої сили, якщо співвідношення між її кількістю та іншими факторами є вищим, ніж у решті країн світу або в інших країнах, з якими вона активно кооперує).

Відносна дефіцитність фактора — порівняно низька забезпеченість національної економіки певним фактором виробництва, або його порівняльна нестача у співвідношенні з іншими факторами з урахуванням відповідних факторних пропорцій в інших країнах.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com