Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Ринок продавця — ситуація на ринку, на якому має місце відносний дефіцит пропозиції. При цьому в умовах підвищувальної кон’юнктури відбувається жорсткіша конкуренція між покупцями, які повинні проявляти більшу активність, а в продавців є більше можливостей підвищувати товарні ціни. Інколи висловлюється думка, що для провідних ринкових країн до 50-х років була типовою саме подібна модель організації економічних відносин. Очевидні ознаки ринку продавця характеризували початковий період становлення ринкових відносин в Україні, інших трансформаційних країнах.

Ринок покупця — ситуація на ринку, на якому пропозиція вочевидь перевищує поточний попит, що зумовлює понижувальну кон’юнктуру, примушує продавців вдаватися до активної маркетингової політики та відшукувати нові можливості задовольнити вимоги споживачів. За умов ринку покупця висока конкуренція на ринку здійснює понижувальний тиск на ціни та примушує виробників-продавців відшукувати шляхи підвищення ефективності виробництва, якості продукції.

Давальницька сировина — сировина, яка передається замовником — власником первинного продукту виробникові з метою виготовлення готової продукції на умовах оплати виробничих послуг у грошовій або натуральній формі

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com