Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Валютні застереження — умови міжнародних експортно-імпортних контрактів (а також платіжних, кредитних угод і договорів валютного страхування), які використовуються для попередження ризиків від валютних коливань. В.з. фіксують взаємні курси валют у такий спосіб, що номінал грошових зобов’язань змінюється відповідно до змін курсового співвідношення (між валютою платежу та обраною стійкою валютою, між валютою платежу та валютою контракту). Фіксація може відбуватися згідно з різними моделями: «національна валюта — національна валюта», «національна валюта — валютний композит»; «національні валюти — комбінація валют» (в останньому випадку кажуть про мультивалютне застереження).

Валютний ризик — небезпека фінансових втрат при проведенні операцій міжнародних торговельних, а також валютних, кредитно-страхувальних операцій від валютних коливань через зміни реальної вартості номіналу грошових зобов’язань за наявності відкритої валютної позиції.

Валютна позиція — співвідношення вимог і зобов’язань фірми (банку) за конкретною угодою або за сумарними результатами економічної діяльності, що виражається в іноземній валюті. Відкрита валютна позиція виникає при нерівності вимог та зобов’язань. Коли вимоги в певній валюті дорівнюють зобов’язанням, що виражаються у ній, можна констатувати наявність закритої валютної позиції.

Чек — цінний папір, який оформлюється відповідно до законодавчо (нормативно) встановленої форми і містить письмовий наказ видати його пред’явнику негайно або протягом певного терміну зазначену в ньому грошову суму або здійснити переказ коштів на банківський рахунок пред’явника.

Згідно з принципом суб’єктності чеки можуть бути на пред’явника (виписуватися на будь-яку особу, котра може його пред’явити у банк, і передувати в обігу разом із готівковими грошима), іменними (виписуватися на певну особу, що унеможливлює його передання іншій особі), ордерними (виписуватися на користь певної особи з можливістю передання іншій особі за наявності індосаменту) та дорожніми (виписуватися особі, яка проставляє свій підпис у момент продажу й отримує гроші після подання чека та повторного поставлення підпису).

Вексель — цінний папір, який оформлюється відповідно до законодавчо (нормативно) встановленої форми та засвідчує зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити власникові векселя (векселетримачеві) певну суму грошей. Предметом векселя можуть бути тільки гроші.

Індосамент — передання чека або векселя у власність нового векселетримача нанесенням передавального запису зі зворотного боку фінансового документа. Відтак право вимагати виплати боргу зі сторони векселедавця переходить до нового векселетримача. Разом з тим у випадку відмови векселедавця платити за зобов’язаннями претензії можуть пред’являтися особі, яка зробила передавальний напис, як і до інших проміжних власників платіжного документа

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com