Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Митне очищення — фінансові витрати та організаційно-адміністративні процедури, які здійснюються продавцем або покупцем і пов’язані з проходженням товару через митницю країни експорту або імпорту. М.о. — це передусім оплата мита і всіх інших зборів, а також виконання й оплата всіх адміністративних дій, пов’язаних із проходженням товару через митницю та інформацією про це влади. Природною (хоча і не виключною) є ситуація, коли М.о. є обов’язком тієї сторони, яка постійно проживає (перебуває) на території країни, в якій відбувається таке очищення. Тобто експортер звичайно проводить митне очищення для експорту, а імпортер — для імпорту. Можливим є проведення такого очищення кимось іншим, хто має відповідний статус резидента та діє в інтересах певного контрагента.

Перевізник — будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським і внутрішньоконтинентальним водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

Фрахт (freight) — 1) перевезення вантажу та пасажирів на судні згідно з умовами поставки (таке судно називається зафрахтованим). Термін Ф. застосовується і стосовно повітряних перевезень; 2) плата за перевезення вантажу та пасажирів на судні (літаку); оплата здійснюється за рейс або за обумовлений термін; 3) вантаж, який є об’єктом перевезень.

Арбітраж міжнародний — 1) один із способів розв’язання майнових спорів між різнонаціональними контрагентами за допомогою арбітра — третейського судді, якого сторони конфлікту обирають за взаємною згодою. Звернення до А.м. (зокрема, запис у контракті на можливість такого звернення) є добровільним, але рекомендованим національними та міжнародними інститутами, які регулюють міжнародну торгівлю. Контрагенти вільні й у виборі арбітражної інстанції, але її рішення є для них обов’язковим; 2) третейський суд, який розглядає та розв’язує майнові спори (суперечки).

Форс-мажор (або обставини нездоланної сили) — це така ситуація, за якої виконання договірних зобов’язань хоча б одним з контрагентів є неможливим у повному обсязі або частково. Такими обставинами можуть бути стихійні лиха, пожежі, техногенні катастрофи, воєнні дії та ін.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com