Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Маклер — посередник між контрагентами у торговельній операції, що стосується товару або послуги, а також у процесі купівлі-продажу цінних паперів, укладенні фінансово-кредитних, страхувальних угод; штатна одиниця персоналу бірж, які організовують торги за товарними секціями та здійснюють реєстрацію брокерських угод щодо укладення контрактів. М. отримує винагороду від контрагентів, яка залежить від суми та характеру угоди.

Брокер — посередник (фізична або юридична особа) при укладанні угод між контрагентами щодо купівлі-продажу товарів, а також цінних паперів, валютно-фінансових коштовностей, що діє за дорученням клієнта — продавця або покупця і не є стороною договору як самостійний продавець чи покупець. Брокерська винагорода формується за рахунок обумовленого в угоді з ним відсотка від суми здійсненої угоди або фіксованої виплати за реалізовані товари чи послуги, фінансові цінності.

Стокіст — дилерська фірма, яка купує та продає товари за свій рахунок і від власного імені, використовуючи для цього свої складські приміщення. Така фірма діє відповідно до угоди про консигнаційний склад, що може укладатися як доповнення до базового дилерського контракту.

Ціна фактична — ціна, за якою здійснюється угода купівлі-продажу товарів, послуг, цінних паперів та інших коштовностей; стосовно винагороди посередника вона є базисом нарахування (у тих випадках, коли така винагорода не є фіксованою безвідносно фінансового результату контракту).

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com