Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Лізинг (згідно з Законом України «Про лізинг») — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або придбавається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Міжнародний лізинг (згідно з Законом України «Про лізинг») — це договір лізингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Лізингодавець — суб’єкт комерційної діяльності, який передає у виробниче користування об’єкти лізингу відповідно до договору лізингу. Лізингодавцем може бути виробнича або торговельна фірма, яка має для цього матеріальні, фінансові можливості, а також відповідне документально-правове забезпечення; банки, фінансово-кредитні установи, страхові та пенсійні фонди, філії відповідних установ, брокерські лізингові фірми, спеціалізовані лізингові компанії, універсальні компанії, які здійснюють не тільки операції з фінансування, а й управлінсько-консультативні послуги, технічне обслуговування, навчання та ін.).

Лізингоодержувач — суб’єкт комерційної діяльності, який одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу та здійснює їх експлуатацію відповідно до контрактних домовленостей, і передусім відповідно до зобов’язання щодо періодичних лізингових платежів, підтримки обладнання в належному стані (враховуючи природне зношення).

Продавець лізингового майна — суб’єкт комерційної діяльності, що виготовляє матеріальні об’єкти, які потрапляють в обіг лізингу. Причому в лізингових операціях він може бути самостійно лізингодавцем, а також продавцем майна, що потрапляє у лізинг (в окремих випадках він може бути навіть лізингоодержувачем, якщо здійснив продаж майна та орендував його в покупця).

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com