Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Підряд у міжнародній економічній діяльності — проста форма кооперації, згідно з якою в країні замовника іноземною організацією-підрядником споруджується об’єкт виробництва. За такої обмеженої у часі та у матеріальному вираженні кооперації підрядник несе повну адміністративно-господарську відповідальність за зазначений об’єкт — терміни та якість його будівництва, вчасність поставок обладнання та матеріалів і надання пов’язаних із введенням об’єкта послуг. З погляду ступеня вираженості коопераційних форм підрядні відносини можуть бути етапом становлення складнішої та більш тісної взаємодії, наприклад у вигляді спільного виробництва.

Господарська діяльність (згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність») — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Якість відтворення — співвідношення екстенсивних та інтенсивних складових економічного відтворення (як правило, розширеного). Екстенсивна модель відтворення характеризується тим, що для досягнення певних параметрів зростання (позитивного чи «від’ємного») необхідним є випереджаюче порівняно з іншими факторами залучення ресурсів, як первинних (природних, трудових), так і вторинних (капітальних у вигляді збільшення виробничих основних фондів) без підвищення ефективності використання таких ресурсів. Інтенсивна модель відтворення характеризується тим, що основою економічного зростання є дедалі ефективніше використання ресурсів, що досягається засобами підвищення ефективності господарювання, упровадженням нових технологій, введенням прогресивного обладнання, використанням ноу-хау, нових матеріалів тощо

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com