Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Економічна конкуренція (конкуренція) (згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції») — змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Монополізація (згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції») — досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.

Антимонопольне законодавство — система державних правових актів, метою якої є захист конкурентного ринкового середовища та попередження таких ситуацій, коли фірма-монополіст або учасники картельних угод установлюють ціновий диктат. В Україні в 1992 р. прийнято Закон «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», згідно з яким монопольним вважається становище, коли частка ринку, що контролюється певним підприємцем, перевищує 35 %

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com