Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Митна територія — національний або міжнародний (у випадках відповідних інтеграційних об’єднань країн) простір, на якому діє єдина міжнародна економічна, митна політика з єдиними інструментами та ставками оподаткування, митних зборів тощо. Як правило, М.т. збігається з національними кордонами держави або із зовнішніми кордонами міждержавного угруповання, рівень інтегрованості якого є не нижчим за рівень митного союзу. З єдиної М.т. можуть вилучатися спеціальні економічні зони з особливим режимом митних пільг та тарифів чи звільнення від них та з відмінними інструментами економічної політики. По суті митна територія — це територія, перетинання кордонів якої пов’язане зі зміною митного режиму та яка контролюється державою.

Митне стягнення — обов’язковий внесок до державного бюджету, що стягується митними органами під час імпорту, експорту або транзиту товару, результатом якого є надходження коштів до бюджету, підвищення ціни товару на ринку країни-імпортера та товарне балансування міжнародної економічної діяльності.

Індикативне планування — вироблення системи оцінювання стану та перспектив економічного стану, а також заходів державного регулювання на засадах ринкових відносин.

Сприяння експорту — створення правових, економічних, організаційних та матеріальних передумов для розширення виробництва та збуту конкурентних на міжнародних ринках товарів.

Балансування міжнародної економічної діяльності — регулювання цін зовнішньої торгівлі у тих випадках, коли всередині країни ціни на експортовані товари є нижчими за ціни зовнішнього ринку (часто подібне трапляється через застосування дотацій, субсидій виробництву).

Страта — група, прошарок населення, яку характеризують певні спільні риси (відношення до власності на засоби виробництва, рівень доходів, фізіологічні та інші параметри) та яка схильна до певних моделей економічної поведінки.

Ліцензія — це дозвіл, який дає право експортеру, імпортеру або перевізнику вивезти, ввезти або перевезти територією країни певну кількість товару.

Квота — (від лат. quota — частина, що припадає на кожного) це кількісна, виражена в реальних або цінових параметрах межа щодо вивезення, ввезення або перевезення територією країни певної кількості товару.

Демпінг — продаж товарів однієї країни на ринку іншої за ціною, що є нижчою їх номінальної вартості

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com