Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Модель ресурсоспоживання — механізм перероблення енерго-сировинних матеріалів у кінцеву, придатну для споживання продукцію, який формується відповідно до екологічних стандартів, промислово-технологічних умов, цінових та інших ринкових критеріїв ефективності.

Новий міжнародний економічний устрій — концепція реформи міжнародних економічних відносин, яка передбачає їх звільнення від дискримінації, нерівноправ’я та диктату, а також враховує необхідність допомоги найбіднішим країнам, розв’язання спільними зусиллями низки ключових проблем людства. Технічно йдеться про створення нового механізму перерозподілу доходів, за якого був би неможливим значний перелив фінансових ресурсів з країн, що розвиваються, до високорозвинутих країн. Ідея НМЕП була сформульована в 1973 р. на IV Конференції руху неприєднання та схвалена рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, багатьма іншими міжнародними організаціями та об’єднаннями

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com