Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Паливний баланс — систематизовані за якісними та кількісними характеристиками дані щодо наявності в країні ресурсів пального та паливної сировини, а також забезпеченості ними потреб економіки країни в натуральному вимірі. П.б. включає інформацію щодо окремих видів енергоносіїв та родовищ і є основою програм оптимізації енергоспоживання.

Енергоємність виробництва — рівень витрат енергії, енергоносіїв у результаті реалізації основних та допоміжних технологічних процесів виробництва. Чисельно Е.в. дорівнює питомій вазі витрат енергії (палива, енергоносіїв) на одиницю продукції. Повна Е.в. включає енергетичні витрати на виготовлення продукції на всіх технологічних циклах виробництва, включаючи витрати на видобуток енерго-сировинних корисних копалин, їх переробку з урахуванням коефіцієнтів використання. Питома енергоємність національного доходу — це співвідносний показник енергоспоживання за рік в перерахунку на умовне паливо та національного доходу в грошовому вимірі (наприклад, тонна умовного палива / грн).

Паливно-енергетичний комплекс — система взаємозв’язаних галузей паливовидобування, електроенергетики, переробки пального з доведенням його до потрібного якісного стану енергоносіїв, яка функціонує як єдина цілісність з метою задоволення потреб виробничого та побутового споживання енергії.

Мінерально-сировинний комплекс — система галузей національної економіки (включаючи розвідку, пошук, видобуток, збагачення та різноманітну переробку), яка забезпечує її потреби в мінеральних ресурсах, сировині та продуктах переробки первинних природних матеріалів

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com