Перечень учебников

Учебники онлайн

Терміни та поняття

Екологічні пріоритети — цілі збереження природного середовища, охорони видів тваринного та рослинного світів, відновлення біосистем та ландшафтів, які мають (як правило) позаекономічний зміст та характеризують здатність людства (окремих країн) до самообмеження щодо кількості благ, які споживаються (через фінансові витрати на проекти природозбереження та обмеження екологічно шкідливих видів виробництва).

Антропогенний вплив — тиск людини на навколишнє середовище, який спричиняє погіршення стану природних систем, зміни ландшафтів, поширення площі урбанізованих територій та сільськогосподарських угідь тощо.

Вторинна сировина — ресурси, які за своїм походженням є матеріалами, що завершили життєвий цикл у складі відпрацьованої продукції, утворилися як відпрацьовані фракції сировини або субпродукти виробництва та можуть використовуватись під час виробництва нової продукції за умови відповідної обробки, транспортування чи складання. В умовах подальшого поступу НТП та пожорсткішання екологічних вимог до процесу виробництва зростає частина утилізованих відходів, відбувається перехід виробництва до безвідходних технологій, замкнених технологічних циклів.

Екологічна безпека — комплексна характеристика здатності суспільства забезпечувати підтримання в природному стані навколишнього середовища, що важливо для відтворення біосистем, забезпечення здоров’я людей і є сприятливою передумовою для аграрного виробництва.

Меліорація земель — система взаємопов’язаних заходів з метою поліпшення якості земельних угідь, відтворення їх природних властивостей, родючості та ефективності ґрунтів. Метою М.з. є поліпшення умов та збільшення продуктивності сільського господарства, відтворення лісових зон, попередження повені, ерозії, засолення ґрунтів та ін.

Продовольча безпека — характеристика здатності національної економіки та держави гарантувати стабільне та безперервне забезпечення населення продуктами харчування. П.б. ураховує необхідність створення та підтримання запасів продовольства на випадок надзвичайних і тривалих несприятливих кліматичних ситуацій і суспільно-політичних подій

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com