Перечень учебников

Учебники онлайн

Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Основні заходи:

перехід до інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу управління;

розширення площі природно-заповідного фонду створення репрезентативної мережі його територій та об'єктів, насамперед природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків, які мають охоплювати не менше 15 % території України;

створення розгалуженої екомережі, яка б охоплювала не менше 50 % території України, що сприяло б стабілізації екологічної обстановки, підтриманню екологічної рівноваги на території України, збереженню цінних ландшафтів та інших природних комплексів, попередженню втрати частини гено-, демо-, цено- та екофонду, розширенню ареалів популяцій рослин і тварин, підвищенню ймовірності виживання їх нечисленних популяцій, комплексів та угруповань

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com