Перечень учебников

Учебники онлайн

4.1.8. Реформування системи державного управління

Завдання Очікувані результати у 2012 році: Забезпечення доброчесності державної служби. Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, унормування правил доброчесної поведінки. Посилення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні діяння та зменшення кількості їх випадків. Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби. Покращення умов перебування на державній службі з метою досягнення конкурентоспроможності державної служби на ринку праці. Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби. Формування стабільного професійного корпусу державних службовців. Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби. Перехід до електронного урядування, автоматизації документообігу, облікової та фінансової системи, електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (НБДС). Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституційної спроможності Перехід до інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, SIGMA, мережі груп аналізу політики. Підвищення ефективності виконавчої влади, посилення системи розроблення і координації державної політики. Підвищення якості надання державних послуг.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com