Перечень учебников

Учебники онлайн

Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв

Основні заходи:

дослідження технологічного процесу доменної плавки з використанням збільшеної витрати пиловугільного палива;

відпрацювання і впровадження технології одержання титанових шлаків в рудно-термічних печах із забезпеченням вибухобезпеки процесу, утилізації вторинних енергоресурсів і двоступеневого очищення газів, що відходять, на повний обсяг виробництва;

розроблення та здійснення заходів з підвищення ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу;

розроблення технології виробництва та устаткування станів холодного прокату точних сортових профілів і дроту в багатовалкових калібрах;

розроблення технологічних пропозицій щодо використання непровідного деформуючого інструмента у процесі безперервної сортової прокатки;

розроблення універсальних багатофункціональних композиційних матеріалів з керамічним та інтерметалідним зміцненням мікро- та нанокришталевими фазами на основі газодинамічних процесів розпилення рідких металів та механічних методів легування;

розроблення технологій для підвищення конкурентоспроможності продукції з корозієстійких сталей відповідно до вимог сучасних світових стандартів;

реалізація програм, спрямованих на розроблення вторинних запасів сировини із застосуванням найкращих доступних зарубіжних та вітчизняних технологій вторинного використання сировини і рекультивації місць їх складування;

сприяння створенню системи машин і обладнання нового покоління для агропромислового комплексу, енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства;

наукова підтримка створення конкурентоспроможної елементної бази та комплектуючих виробів для електронної промисловості, приладобудування, засобів зв'язку і телекомунікацій, у тому числі на базі виробів діапазону надвисоких частот та нанофізики і наноелектроники;

розроблення стимулів по формуванню технологій замкненого циклу, зокрема у сільськогосподарському машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудуванні, оборонно-промисловому комплексі, виробництві засобів зв'язку і телекомунікацій, електрообладнання, побутової техніки;

наукова підтримка розвитку виробництва високоякісної тонколистової сталі, зокрема, автолистової, з цинковим і полімерним покриттям, з цинковим і алюмінієвим покриттям, електролітично лудженої жерсті, стрічки із спеціальних сталей, корозійностійких, інструментальних, прецизійних, пружинних тощо

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com