Перечень учебников

Учебники онлайн

Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу

Класифікація форм міжнародного руху капіталів як спроба спрощеної формалізації реальних відносин передбачає відразу кілька підходів відповідно до того, який бік зазначеного процесу нас цікавить та який критерій береться за базовий.

Серед найбільш загальних підходів до класифікаційного завдання виділимо такі два: по-перше, залежно від того, яка міра особистої участі та управлінської відповідальності за долю інвестованого об’єкта його задовольняє найбільшою мірою, а по-друге, — відповідно до уявлення інвестора, як швидко він має отримати зиск.

Спочатку наведемо перший, функціональний підхід.

Другий, часовий класифікаційний підхід, котрий, як і перший, вже сам по собі дає відповіді щодо того, які форми інвестування пов’язані з тією або іншою загальною моделлю

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com