Перечень учебников

Учебники онлайн

Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах

Основні заходи:

оптимізація мережі вищих навчальних закладів та створення університетів регіонального типу;

формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до потреб суспільства з урахуванням демографічної ситуації і забезпечення його фінансування з державного бюджету;

забезпечення доступу громадян до вищої освіти за результатом зовнішнього незалежного оцінювання;

забезпечення адаптації української вищої школи до вимог Болонського процесу, розвиток автономії вищих навчальних закладів;

систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедр психології, педагогіки, методики навчання та виховання з урахуванням модернізації загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, перехід до нового змісту освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій;

забезпечення розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників;

розвиток матеріально-технічної бази педагогічних університетів

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com