Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.1.2.: Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют

Основні заходи:

сприяння зменшенню присутності іноземної валюти в операціях на внутрішньому ринку та як засобу заощаджень;

забезпечення функціонування режиму керованого плавання обмінного курсу з ефектом посилення гнучкості обмінного курсу гривні;

забезпечення прозорості функціонування валютного ринку через удосконалення правил роботи на ньому учасників ринку та дотримання чітких принципів і процедур;

створення та постійне удосконалення механізмів хеджування валютних ризиків;

розбудова комплексної системи моніторингу валютних ризиків, удосконалення механізмів контролю та протидії спекуляціям, застосування пруденційних процедур для упередження валютних ризиків та недопущення формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням операцій в іноземній валюті;

ужиття заходів, спрямованих на зниження рівня доларизації економіки, зовнішніх ризиків та удосконалення засад функціонування валютного ринку

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com