Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.

Основні заходи:

оптимізація структури державного боргу за ознаками валюти, відсоткової ставки і строків погашення;

розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;

підвищення якості управління ризиками, пов’язаними з державним боргом;

підвищення ефективності управління борговими зобов’язаннями суб’єктів державного сектору, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

застосування на практиці активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунку;

оптимізація управління державним боргом шляхом залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для фінансування загального фонду державного бюджету в межах запланованих показників на відповідний рік, у тому числі за рахунок системних позик Світового банку;

моніторинг та підтримка безпечного рівня гарантійних зобов’язань Уряду, включаючи зобов’язання за кредитами наданими міжнародними фінансовими організаціями

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com