Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження

Основні заходи:

Забезпечення реформування податкової системи України на засадах:

посилення захисту прав платників податків, зокрема - щодо обов'язковості забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадянина, розв'язання конфлікту інтересів на засадах пріоритету інтересів платників податків, застосування презумпції невинності до платника податку; відновлення відповідальності за несвоєчасне відшкодування ПДВ;

дотримання соціальної справедливості в оподаткуванні,

скорочення кількості податків і зборів та обсягів звітності,

забезпечення простоти, стабільності та передбачуваності системи оподаткування,

спрямування інструментів податкового регулювання на підтримку національних конкурентних переваг,

посилення стимулюючої функції податкової системи

зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування.

Завершення розроблення та прийняття проекту Податкового кодексу України з урахуванням результатів експертного (фахового) аналізу, рекомендацій відповідно актів acquis communautaire та громадського обговорення, в якому передбачити:

недопущення оподаткування доходів від трудової діяльності (зокрема, заробітної плати) за ставками вищими, ніж оподаткування дивідендів, процентів тощо;

зниження податкового навантаження на громадян з низькими доходами, зокрема, через:

запровадження диференційованої шкали ставок податку з доходів фізичних осіб;

забезпечення дії державної соціальної гарантії – неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні не нижче прожиткового мінімуму;

удосконалення порядку надання податкового кредиту з податку на доходи фізичних осіб;

встановлення диференційованих ставок ПДВ, знижених за операціями поставки соціально значущих груп товарів та послуг;

удосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва;

запровадження податку на нерухомість, передбачивши, зокрема, звільнення від оподаткування площі нерухомості як мінімум, в межах соціальних норм та встановлення диференційованих ставок цього податку з визначенням верхньої граничної межі;

розширення бази оподаткування та диференціація податкового навантаження для різних верств населення;

доведення рівня акцизних зборів на алкогольні і тютюнові вироби до середньоєвропейських;

запровадження непрямих методів визначення податкових зобов’язань платника податку;

забезпечення адаптації законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства Європейського Союзу, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом;

приведення митного законодавства, а також законодавства, що регулює проведення інших видів контролю товарів на кордоні, у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур і Міжнародною конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах;

модернізація системи адміністрування податків

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com