Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті

Основні заходи:

збільшення капітальних витрат на інфраструктуру в межах реалізації заходів Євро-2012 та інших інфраструктурних проектах, що реалізовуватимуться за участю держави;

інституційна підтримка реалізації інфраструктурних проектів на основі державно-приватного партнерства;

сприяння розширенню залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

збільшення інвестицій в житлове будівництво відповідно до програми “Доступне житло”;

перехід до формування головними розпорядниками бюджетних коштів інвестиційних планів діяльності в розрізі державних цільових програм та інноваційно-інвестиційних проектів зі встановленням конкретних показників результативності та ефективності виконання поставлених цілей, посилення контролю за обґрунтованістю кошторису проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

посилення державного контролю за пріоритетним спрямуванням державних інвестиційних ресурсів на реалізацію соціальних та інфраструктурних проектів у регіонах та недопущення неефективного використання бюджетних коштів;

перегляд та упорядкування передбачених законами зобов'язань держави з урахуванням можливості їх фінансового забезпечення;

поступове скасування прямої державної підтримки реального сектору економіки із збереженням лише державних товарних та фінансових інтервенцій, здешевлення відсоткових ставок за кредитами, а також фінансової підтримки окремих інвестиційних проектів;

упорядкування структури головних розпорядників бюджетних коштів та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом поступової концентрації видатків, закріплених за розпорядниками, які є провідними у відповідній галузі;

поступовий перехід до розподілу коштів за принципом оплати наданих послуг (виконаних робіт), а не за принципом утримання бюджетної установи;

збільшення видатків місцевих бюджетів на модернізацію об’єктів інфраструктури в регіонах включаючи інвестиції в очисні споруди.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com