Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.2.2.: Упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру.

Основні заходи:

законодавче встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру: підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру, їх анулювання, призупинення, переоформлення; створення умов для більш широкого застосування «декларативного принципу»;

спрощення процедури отримання дозволів з метою зменшення часу отримання дозвільних документів та витрат підприємців на їх отримання;

законодавче визначення вичерпного переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та його суттєвого скорочення відповідно до спрощених процедур;

посилення відповідальності посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів за порушення вимог законодавства порядку видачі документів дозвільного характеру;

забезпечення функціонування загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру, поєднання його бази даних з базами даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та єдиного ліцензійного реєстру.

дотримання регуляторними органами вимог щодо відстеження результативності дії регуляторних актів, проведення моніторингу результативності та перегляду прийнятих регуляторних актів, затвердження заходів з розвитку конкуренції у відповідних галузях економіки;

розроблення та законодавче встановлення механізму унеможливлення необґрунтованого запровадження ліцензування нових видів діяльності та скасування ліцензування деяких видів господарської діяльності;

скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та запровадження для окремих видів діяльності безстрокового терміну дії ліцензії

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com