Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.2.3.: Перехід міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду

Основні заходи:

розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для запровадження технічних регламентів, адаптації вимог до продукції та процедур підтвердження її відповідності відповідно до законодавства ЄС;

реалізація Плану дій щодо вільного переміщення промислової продукції у рамках приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА) з поетапним розширенням вимог у рамках європейського законодавства Нового та Глобального підходу, з подальшим поширенням в майбутньому принципів АСАА на сфери інших директив ЄС та на ”негармонізовану сферу”;

розвиток Національної системи ринкового нагляду та контролю, включаючи впровадження технічних регламентів та гармонізованих стандартів, спрямованих на створення надійної бази оцінки відповідності та ринкового нагляду;

проведення заходів пропагування поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств;

перехід від обов’язкової сертифікації до проведення оцінки відповідності – впровадження технічних регламентів, вилучення з переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації товарів і послуг, які не підпадають під дію національного законодавства;

перегляд завдань і функцій територіальних органів Держспоживстандарту та забезпечення приведення їх у відповідність із законодавством, включаючи відповідний контроль законності торгових операцій на внутрішньому ринку, а також представництво України у відповідних міжнародних та європейських організаціях

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com