Перечень учебников

Учебники онлайн

Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.

Основні заходи:

розширення послуг для тих, хто шукає роботу через навчання і перепідготовку в першу чергу в сферах інноваційної діяльності, розвиток нових форм зайнятості (аутсорсінг, робота на дому тощо);

залучення кредитів МФО та міжнародної технічної допомоги для підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до попиту на ринку праці;

забезпечення зв’язку між ринком освітніх послуг та ринком праці через приведення у відповідність якості професійної підготовки потребам економіки регіону;

впровадження механізмів, які забезпечують високі стандарти та рівність доступу до якісних медичних соціальних та освітянських послуг;

посилення наукового потенціалу в регіонах та сприяння розширенню участі науковців в національних та міжнародних проектах;

розроблення регіональних програм адаптації до кліматичних змін та протидії забрудненню навколишнього середовища.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com